FFT 1273

1950, 15 de desembre. Josep Mª Folch i Torres, amortallat amb l’hàbit de Sant Francesc.