FFT 1290

Maria Morera (1872-1954). A Manuel Franch. Al paper de la velleta Maria, de “La Ventafocs”.