FFT 1295

1955. Pepeta Fornès. A Manuel Franch. Estrenà molts personatges del teatre de Josep Mª Folch i Torres.