FFT 1303

1957. Pepeta Gelabert. A Manuel Franch. Estrenà el paper de l’Àngel Sant Gabriel dels “Pastorets” de JMª Folch i Torres.