FFT 1304

1951. Pepeta Gelabert. A Manuel Franch. Estrenà el paper de l’Àngel Sant Gabriel, “Pastorets” de JMª Folch i Torres.