FFT 1305

1959. Pepeta Gelabert. A Manuel Franch. Estrenà el paper de l’Àngel Sant Gabriel, “Pastorets” de JMª Folch i Torres.