FFT 1308

1957. Assumpció Casals. A Manuel Franch.  Estrenà el paper de la verge als “Pastorets” de JMª Folch i Torres.