FFT 1313

1956. Antoni Martí, marit de Pepeta Fornès. A Manuel Franch. Estrenà el paper de “Simeó”, dels “Pastorets” de Josep Mª Folch i Torres.