FFT 1321

Avel·lí Galcerán. Estrenà el paper de “Botija” de “El Rei que no reia”, de Josep Mª Folch i Torres.