FFT 1325

Domènec Aymerich. Estrenà el paper de “Rovelló” als “Pastorets”, de Josep Mª Folch i Torres.