FFT 1331 TEXT

Dors de la foto FFT 1331, amb noms.