FFT 1331

Premià de Dalt. El dia que Ignasi Folch i Torres i Antònia Sancristòfol compraren la casa. 1 Propietari (Riera), 2 Ignasi, 3 la masovera Quimeta amb filles i néta, 4  Antònia, 5 Orsina Baget, muller de Joaquim Folch i Torres, i 6 el paleta (Comes). (Noms al dors).