FFT 1333

L’Escala. Al Gavià. Orsina Baget i familiars. 1 Maria Baget, 2 ?, 3 Tula Baget, 4 Orsina Baget, esposa de Joaquim F. i T.