FFT 1335 TEXT

Dors de la foto FFT 1335, amb noms.