FFT 1335

L’Escala. Al Gavià. Joaquim Folch i Torres amb la seva esposa Orsina Baget i germanes. (Noms al dors). 1 Adelina Baget, 2 Joaquim Folch i Torres, 3 Orsina Baget, 4 Maria Baget, 5 ?, 6 ?, 7 ?, 8 Tula Baget.