FFT 1336

Joaquim Folch i Torres amb la seva esposa Orsina Baget i amics. 1 ?, 2 Maria Baget, 3 ?, 4 Orsina Baget, 5 Joaquim Folch i Torres, 6 Adelina Baget, 7 ?, 8 ?.