FFT 1337

Joaquim Folch i Torres amb la seva esposa Orsina Baget i visitants. 1 Joaquim Folch i Torres, 2 Orsina Baget, 3 ?, 4 ?, 5 ?.