FFT 1349

Orsina Baget i Tarrés, esposa de Joaquim Folch i Torres.