FFT 1352

Orsina Baget Tarrés,  esposa de Joaquim Folch i Torres.