FFT 1353

Orsina Baget Tarrés,  esposa de Joaquim Folch i Torres.