FFT 1362

Orsina Baget Tarrés, esposa de Joaquim Folch i Torres.