FFT 1376

Joaquim Folch i Torres s’adreça a un grup d’estudiants a l’entrada del Museu.