FFT 1380

1964, 7 de maig. Ramon Folch i Camarasa fent un parlament en ocasió de la inauguració de la plaça dedicada a en Josep Mª Folch i Torres. (Text al dors).