FFT 1390

1921. Retrat de Josep Miracle, escriptor i lingüista, dedicat a Josep Mª Folch i Torres.