FFT 1391

1929, 1 de maig. Retrat de l’actriu Pepeta Fornés, dedicat a Josep Mª Folch i Torres. (Convertit en postal).