FFT 1393

1928, 21 d’abril. Retrat de l’actriu Maria Morera, dedicat a Josep Mª Folch i Torres i família. (Convertit en postal amb text al dors).