FFT 1397

Composició de retrats de l’actor Avel·lí Galcerán, dedicada a Josep Mª Folch i Torres. (semblant a FFT 1135) (Convertit en postal amb text al dors).