FFT 1418

Calaf. 1982, 9 de gener. Inauguració de la Sala Josep Mª Folch i Torres, al Casal de Calaf, dins els actes del centenari del seu naixement. La placa commemorativa.