FFT 1421

Calaf. 1982, 9 de gener. Inauguració de la Sala Josep Mª Folch i Torres, al Casal de Calaf, dins els actes del centenari del seu naixement. MªLluïsa i Roser Folch i Camarasa, filles de l’escriptor, amb la placa commemorativa descoberta.