FFT 1423

Calaf. 1982, 9 de gener. Inauguració de la Sala Josep Mª Folch i Torres, al Casal de Calaf, dins els actes del centenari del seu naixement. MªLluïsa Folch i Camarasa, filla de l’escriptor, i el seu marit el Dr. Manel Trias (amb ulleres).